• Ra Mắt máy chủ mới: 13 giờ Ngày 8/9/2019
  • Giới hạn đua top open game: 15 lần / 1 ngày
  • Phiên bản season 6.3 Online trên 200 member
  • Cập nhật Anti hack Version 1.0.5
  • Tặng anh em chơi game 20 lần reset và 400 triệu zen
  • Đã Cập nhật link đăng ký tài khoản cho anh em
  • Đã Cập nhật link tải game cho anh em